Speci svoje unikatne okraske za pojest z dodatkom Alpskega mleka z okusi in z njimi okrasi svojo božično jelko!

Speci svoje sladokraske!

Zakaj bi božično jelko okrasili s kupljenimi plastičnimi okraski, če na njej lahko visijo okusni okraski, narejeni iz sladkih sestavin in izboljšani z Alpskim mlekom z okusi?

In zakaj ne bi najbolj okusnih okraskov podarili tudi kot novoletno darilo svojim prijateljem in najbližjim?

In zakaj, še vedno berete,
ko bi lahko že mešali sestavine?

Mleko je nepogrešljiva sestavina prazničnih dobrot.
Z Alpskim mlekom z okusi pa lahko svoje praznične umetnine še bolj čarobno obarvate z okusi vanilije, čokolade in lešnika.

Obarvajmo praznike ljudem v stiski!

Prazniki so za mnoge izmed nas čaroben čas, poln človeške topline, bližine, veselja in obdarovanja. Za ljudi z duševnimi težavami pa je to eno težjih obdobij leta, saj se ob tem počutijo še bolj prikrajšane, zapostavljene in nemočne.

Pomagajmo jim z drobnimi dejanji, ki nosijo veliko sporočilo.

Pobarvaj 1 okrasek in ga obesi na digitalno jelko!

Tvoj digitalni okrasek bomo spremenili v čisto pravi sladokrasek in z njim okrasili jelko ljudem v Društvu ŠENT – Slovenskem združenju za duševno zdravje.

- Izberi barvo -

- Izberi okrasek -

Menjava okraska pomeni barvanje od začetka.

Hvala tvoj unikatni okrasek izgleda slastno!

Zato ga bomo spekli v okusen sladokrasek, ki bo skupaj z mnogimi kmalu krasil božično jelko enega od 11 stanovanjskih skupin Društva ŠENT po Sloveniji.

Slovensko združenje za duševno zdravje

Društvo je ustanovljeno za izvajanje dejavnosti na področjih zagovorništva, psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije ter ustvarjanja novih delovnih mest za osebe s težavami v duševnem zdravju, socialno izključene in druge težje zaposljive osebe ter njihove svojce.

Namen društva je varovanje človekovih pravic in dostojanstva oseb s težavami v duševnem zdravju, doseči višjo stopnjo njihove vključitve v družbo in povečati njihovo zaposljivost.

Društvo ŠENT izvaja programe na naslednjih področjih:

Dnevni centri

Delavnice psihosocialne rehabilitacije, skupine za samopomoč svojcev in uporabnikov, izobraževalne delavnice, ustvarjalne delavnice, prostočasne aktivnosti, izleti, tabori, letovanja, pohodi, predavanja in okrogle mize, obiski razstav, prireditev in predstav itn.

Stanovanjske skupine

Stanovanjske skupine so namenjene polnoletnim osebam, ki zaradi občasnih ali dolgotrajnih stisk in težav v duševnem zdravju potrebujejo strokovno pomoč in podporo za samostojno življenje v skupnosti, ker nimajo primernega bivalnega okolja in ustrezne socialne mreže.

Socialno zagovorništvo

Program Socialno zagovorništvo omogoča posameznikom in skupinam pridobitev ustreznih informacij, ki jih potrebujejo za uveljavljanje pravic in zadovoljevanje svojih potreb. Namenjen je krepitvi glasu posameznika oz. skupine ter krepitev njegovega (njihovega) položaja v postopku, ki se ga tiče. Znotraj programa nudimo podporo pri razvoju in usmerjanju vrstniškega svetovanja ter samo-zagovorništva in samopomoči.

Zmanjševanje škode drog

Programi zmanjševanja škode zaradi drog so namenjeni vsem, ki na različne načine prihajajo v stik z drogami. Zajemajo nizko obravnavo uporabnikov nedovoljenih drog in so usmerjeni v zmanjševanje socialne in zdravstvene škode zaradi drog.

Zavetišče za brezdomce

V Novi Gorici v okviru društva ŠENT deluje zavetišče za brezdomce, ki brezdomnim osebam skozi vse leto zagotavlja osnovne življenjske potrebščine.

Zaposlovanje

Slovensko združenje za duševno zdravje nudi možnost vključevanja v različne programe aktivne politike zaposlovanja in program socialne vključenosti. Cilji programov so: vključevanje v delovno in socialno okolje, ohranjanje in razvijanje novih spretnosti in veščin ter socialna in ekonomska neodvisnost.

Za socialno ogrožene člane

Program za pomoč socialno najbolj ogroženim članom ŠENT – a nudi finančno podporo našim članom v hudih socialnih stiskah in se financira iz različnih virov, največ iz naslova doniranih dohodnin.

Po celotni Sloveniji ima društvo Šent 11 stanovanjskih skupin v 5 regijah – Osrednjeslovenski, Severnoprimorski, Obalno-kraški in Savinjski regiji.

Več o društvu Šent